آینده خود را چگونه میبینید؟
همه ما در قلب خود میدانیم چه نوع زندگی را خواستاریم. و همچنین همگی ما هر آنچه را که لازم برای ساختن زندگی دلخواهمان و رسیدن به خوشبختیست در درون خود داریم. با کمک یک مربی خوب میتوانیم قدرت درون خود را کشف کرده و بزرگی وجود خود را بپذیریم. الارغم انچه که تا به امروزبر ما گذشته الارغم مسائل کوچک و بزرگی که بنظر سد راه ما میایند بدست آوردن زندگی دلخواه امکانپذیراست

موفقیت اذآن ماست

زمان آن رسیده که برای موفقیت خود اقدام کنید


برای 30 دقیقه مشاوره رایگان با شبنم کیمیا مربی کار و زندگی خود تماس بگیرید


شبنم کیمیا
مربی کار و زندگی برای موفقیت
(310) 278-3919
coachkimia@gmail.com

Copyright © 2008 Kimia Coaching & Consulting. All rights reserved.
Sitemap. Privacy Statement. Web Design by Hotweazel.com